måndag 28 januari 2008

Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Ekonomi och arbetsmarknad

Politik och samhälle

Polens förhållande till euron
Köttkonflikten med Ryssland inkl konsekvenser för EU
Jordbruk
Fiskekonflikten - se EU
Oscypek
MILJÖ: Striden kring Rospuda Terho Paulsson följer upp fortsättningen
USA–Polen
Amerikanskt luftförsvar i Polen?


Räntan höjdes med en kvarts procent

För att dämpa inflationen beslöt Finanspolitiska rådet (RPP) vid sitt senaste sammanträde att höja räntan med 0,25 procent. Höjningen är den femte sedan april förra året, och räntan uppgår nu till 5,25 procent. (Warsaw Business Journal 31 jan 08)

Förslag om nytt nationellt telekomnät

Telekombolaget TPSA:s förslag om att skapa ett helt nytt telekomnät i Polen har väckt intresse på departementet för infrastruktur. Stefan Kaminski, ordförande i Handelskammaren för IT och telekom, (KIGiT), ser en risk att det nationella nätet därmed inte som planerats kommer att öppnas upp för andra bolag. Det innebär att TPSA:s monopol stärks och att utvecklingen i denna starkt växande sektor hämmas. En annan fråga är om staten ska investera i det nya nätet och ifall projektet i så fall är förenligt med EU-reglerna. (Warsaw Business Journal 29 jan 09)

Infrastrukturdepartementet vill titta på TPSA:s nya nät

Telekombolaget TPSA:s planer på att skapa ett helt nytt telekomnät i Polen har väckt intresse på departementet för infrastruktur. Konkurrenterna däremot oroar sig för att den planerade uppdelningen av det nationella nätet därmed går om intet. - Ett stärkt monopol för TPSA hämmar den fortsatta utvecklingen på den starkt växande sektorn, säger Stefan Kaminski, ordförande i Handelskammaren för IT och telekommunikation (KIGEiT). Konkurrensen sätts ur spel, och kan strida mot EU-reglerna. (Warsaw Business Journal 29 jan 08)

Stor satsning på papper

Papperstillverkande Stora Enso och Mondi satsar vardera 320 miljoner euro i sina pappersbruk i Ostroleka respektive Swiecie. Med dagens valutakurser motsvarar det sex miljarder kronor. (Östersjönytt 25 jan 08)

Pruski avgår efter oenighet i NBP:s styrelse

Vice riksbankschefen Jerzy Pruski avgår och avslöjar stora meningsskiljaktigheter i Riksbankens (NBP) styrelse. Riksbankschefen Slawomir Skrzypek har vidtagit en rad organisatoriska förändringar som totalt marginaliserat de vice riksbankscheferna, säger Pruski. Han kritiserar också hanteringen av utlandsvalutan och menar att risken för inflation har underskattats. Pruski har varit ansvarig för finanssystemet och statistiken från NBP. I början av månaden avgick NBP:s andre vice ordförande, Krzysztof Rybinski, dock utan att lämna några skäl. Polen har nu ingen vice riksbankschef. (Warsaw Voice 25 jan 08)

Lot är intressant för Lufthansa

Lufthansa har visat intresse för att köpa det polska flygbolaget Lot, under förutsättning att det handlar om en majoritetsandel, skriver Airwise. Det säger en källa från den polska regeringen. Staten har ju redan tidigare beslutat att sälja sin andel på sextioåtta procent i företaget. Det konkursdrabbade Swiss Air äger tjugofem procent av aktierna, som  Statskassan nu försöker få loss ur konkursen. (Travel news och webb-Bulletinen 25 jan 08)

Eureko vill ha 35,6 miljarder zloty

Holländska Eureko begär 35,6 miljarder zloty som kompensation för att privatiseringen av den polska försäkringsjätten PZU har försenats kraftigt. Aleksander Grad, minister med ansvar för Statskassan, informerade sejmens ledamöter om kravet på onsdagen. Staten ska före februari månads utgång inkomma med synpunkter och egna beräkningar till en skiljedomstol i London. Eureko har för närvarande nästan trettiotre procent av aktierna i PZU. I privatiseringsavtalet från 1999 stadgas att ytterligare tjugoen procent ska utbjudas till försäljning, vilket alltså inte har skett. Eureko vill ha ersättning för den skada man lidit på grund av förseningen. Michal Nastula, chef för Eureko Polska säger att Eureko nu har gett upp hoppet om PZU, och att den bästa lösningen är att nå en överenskommelse i godo. (Warsaw Business Journal och Warsaw Voice den 24 jan 08)

IMF: Ekonomin är god men nedskärningar behövs

Utsikterna för den polska ekonomin är goda i år. Tillväxten kommer att minska till mera sunda fem procent under året, säger Internationella Valutafonden (IMF) i sin prognos för 2008. Men orsakerna till inflationen kvarstår, inflationen blir antagligen över 3,5 procent, och en stramare valutapolitik behövs, skriver Puls Biznesu online. Regeringen måste fullfölja sina ekonomiska reformer, skattesänkningar är bra, men det är väl så viktigt att pressa ner underskottet. IMF rekommenderar nedskärningar, ett regelverk för de offentliga utgifterna, i synnerhet handikappersättningar och förtidspensioneringar. (MSZ Supplement 23 jan 08)

Moskva tar bort förbud mot växtimport från Polen

Ryssland häver det förbud mot import av växter från Polen som infördes 2005 sedan man funnit rester av bekämpningsmedel. – Vi släpper förbudet mot allt som inte är livsmedel, säger jordbruksminister Aleksej Gordiejev, efter mötet med den polske jordbruksministern Marek Sawicki i helgen. Nu återstår att diskutera frukt och grönsaker. Problemet är att de två länderna har olika gränser för hur mycket bekämpningsmedel som får användas vid odling av vegetabiliska livsmedel. Den diskussionen kommer att tas upp på EU-nivå. (Fresh Plaza 22 jan 08)

Statskassan förhandlar om LOT-aktier

Det konkursdrabbade flygbolaget Swiss Air äger 25 procent av aktiestocken i polska LOT, och Statskassan förhandlar nu med konkursförvaltaren för att frigöra aktierna. I bästa fall nås en överenskommelse i slutet av månaden, och lösningen tros bli att en av investeringsfonderna köper aktierna. (Warsaw Business Journal 22 jan 08)

Posten ska moderniseras och privatiseras

Den polska posten ska göras om – från att ha varit ett statsägt företag till ett aktiebolag som ägs av statskassan, vilket gör det möjligt att privatisera posten i framtiden. Postkontoret ska bli ett dynamiskt företag, lovar Maciej Jankowski, vice infrastrukturminister till TVN24. Förhandlingar med Poststyrelsen och fackföreningarna ska inledas, det gäller nästan 100 000 anställda. Förhoppningsvis kommer lagförslaget om privatiseringen redan under det här året, sade Jankowski. En del av aktierna ska ut på Warszawabörsen, men det dröjer ett par år. (The News 21 jan 08)

Biobränsleproducenter protesterar mot Orlen och Lotos

PKN Orlen och Lotos köper sextio procent av sitt biobränsle från utlandet, klagar landets egna producenter, som nu drar igång en kampanj för att få en ändring till stånd. – Vi ska demonstrera utanför deras kontor i Warszawa och utanför sejmen, säger Ryszard Wojtasiewicz, ordförande i de inhemska producenternas branschorganisation. Vi kan komma att blockera vägarna till Orlens och Lotos raffinaderier. – Om vi gynnade de polska producenterna skulle vi bryta mot EU:s regler, säger Beata Karpinska på Orlens pressavdelning. (Warsaw Business Journal 21 jan 08)

Lukoil vill ha mark i Gdansk

Det ryska oljebolaget Lukoil vill arrendera mark i hamnen i Gdansk till en ny omlastningscentral. Där skulle råolja lastas från den befintliga ledningen Vänskap på stora fartyg med destination Rotterdam och USA, skriver Dziennik Baltycki. Hamnbolagsstyrelsen är positiv – inte minst med tanke på några veckor utan råoljeleveranser från Ryssland. (Östersjönytt 18 jan 08)

Nästan 134 000 nya lägenheter förra året

Bostadsbyggandet ökade med nästan femton procent under 2007. I december färdigställdes 18 294 lägenheter, och 133 826 under hela året, enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån (GUS). (Warsaw Voice 18 jan 08)

Snittlönen i företagen steg med nio procent

Lönen i polska företag var i genomsnitt drygt nio procent högre förra året än 2006. Det framgår av nya siffror från Statistiska Centralbyrån, GUS. Snittlönen uppgick till 3244 zloty brutto. (Östersjönytt 18 jan 08))

Utrikeshandeln ökar rejält

Exporten växer, men inte lika mycket som importen och även underskottet i utrikeshandeln blir alltså större. Det framgår av statistik för de första elva månaderna 2007 från Statistiska Centralbyrån (GUS). Exporten uppgick under perioden till 92,7 miljarder euro – nästan femton procent mer än året innan.  Exporten till EU ökade i november - vilket var överraskande med tanke på nedgången i den amerikanska ekonomin. Handelsunderskottet uppgick efter elva månader till knappt femton miljarder euro. (MSZ Supplement 16 jan 08)

Inflationen uppe i fyra procent 2007

Konsumentpriserna steg med fyra procent i december på årsbasis, och med 0,3 procent från november. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån, GUS. (Warsaw Voice 16 jan 08)

Bilförsäljningen ökade starkt i Polen

Försäljningen av bilar ökade med 23 procent i Polen under 2007. I Tyskland däremot såldes nio procent färre bilar än förra året. Det skriver TT, som har läst statistik från branschorganisationen Acea. 15 958 871 bilar såldes i Europa under 2007, vilket är drygt en procent fler än under 2006. I vissa länder gick försäljningen tillbaka efter skattehöjningar och sämre möjligheter att låna pengar. I de nya EU-länderna har många fått bättre ekonomi på senare tid och där ökade försäljningen mest. (Dagens PS 16 jan 08)

Bristen på arbetskraft sänker företagens vinst

Bristen på utbildad arbetskraft slår mot lönsamheten i de inhemska företagen, skriver Rzeczpospolita. Hälften av företagarna tillstår att de låga lönerna i Polen, som medför att arbetskraften emigrerar, också medför lägre vinster för bolagen. Anställningskostnaderna för varje arbetare har ökat med åtminstone 30 procent sedan Polen gick med i EU. Enligt arbetsgivareföreningen PKPP Lewiatan skulle man inte bara ta hem emigranter genom att höja lönerna, utan också kunna aktivera en och en halv miljon av dem som fortfarande går arbetslösa. Samtidigt måste man höja effektiviteten. (Warsaw Business Journal 15 jan 08)

Budgetunderskottet  betydligt lägre än planerat

Budgetunderskottet för år 2007 kommer att landa på 16,5 – 17 miljarder zloty i stället för planerade trettio. Det säger vice finansminister Elzbieta Suchocka-Roguska. Slutsiffrorna kommer den 15 januari, men de kommer inte att skilja sig särskilt mycket från vad som kan sägas nu. (Warsaw Voice 10 jan 08)

Östländerna går allt bättre ekonomiskt

Ekonomin i EU:s nya medlemsstater i öst går allt bättre, och i flera fall har man gått om västländerna, rapporterar Kjell Albin Abrahamson från Gdansk. Siffror från EU:s statistikorgan Eurostat visar att skillnaden mellan Polen och Tyskland blir allt mindre. Tjeckoslovakien och Estland, som under mellankrigstiden var välbärgade stater, börjar återfå sin forna ekonomiska ställning, men letter och litauer har det fortfarande kärvt. (SR Ekot 8 jan 08)

Internethandeln ökar kraftigt

Handeln över internet nådde åtta miljarder zloty under 2007, vilket sannolikt innebär en ökning med sextio procent. Även antalet onlinebutiker och auktionssajter har ökat. Den stora försäljningsökningen beror sannolikt på att köparna känner större förtroende för e-handeln. Heminredningsartiklar, presenter, tv-, foto- och datorutrustning är det som går bäst. (Warsaw Business Journal 8 jan 08)

Alltmer vin dricks i Polen

Vindistributören Ambra gick med 3760 miljoner zloty i vinst under andra halvåret 2007. Det är en ökning med arton procent sedan året innan. Överhuvudtaget ökar vinkonsumtionen med tio procent varje år, säger Robert Ogór från Ambra. Sextio procent av omsättningen är i Polen, men Ambra distribuerar också till Rumänien, Tjeckien och Slovakien, där vinförsäljningen ökar ännu mer. (Warsaw Business Journal 8 jan 08)

2008 blir ett bra år för de ekonomiska zonerna

Uppskattningsvis 200 projekt till ett värde av 11,2 miljarder zloty kommer att färdigställas i de fjorton Särskilda Ekonomiska Zonerna (SEZ) under 2008. Sammanlagt 16 000 jobb har skapats, skriver Puls Biznesu. Förra året färdigställdes 210 projekt till ett värde av 8,8 miljarder zloty omfattande 22 500 jobb. Årets siffror kan bli högre om ett antal mycket omskrivna projekt kommer igång under året. Det gäller till exempel Walbrzychzonen som kan dra till 1,7 miljarder och 2400 nya jobb från Cadbury, Bosch-Denso och Itsum. Andra troliga projekt är Lenovo i Legnica och Stora Enso i Ostroleka. (Warsaw Business Journal 4 jan 07)

Momslagen snabbehandlas

Lagen om moms behöver förändras, och det förslag som arbetsgivareföreningens experter har arbetat fram stöds både av finansdepartementet och flera partier. Därför kommer regeringen inte att lägga fram något eget förslag, säger Zbigniew Chlebowski, ordförande i PO:s riksdagsgrupp. Det liggande förslaget innehåller inga kontroversiella punkter och har lösningar som skattebetalarna ser fram emot. På det här sättet undviker vi ytterligare konsultationer mellan departementen, och får igenom lagen snabbt. (Puls Biznesu 3 jan 08)

Högre priser väntar under 2008

Matpriserna väntas gå upp med tio procent under det kommande året, vilket beror på de höjda bensinpriserna. Likaså stiger kostnaderna för el, och cigarretterna ökar med tio procent i mitten av månaden. (Polskie Radio 3 jan 07)

Lägre skatt från och med i år

Nu sänks skattetrösklarna: från och med 2008 är den lägre brytpunkten satt vid 44 990 zloty, och den högre vid 85 528. Dessutom får barnfamiljer en skatterabatt på 1145 zloty per barn redan för 2007. Avsikten är att nivåerna bättre ska stämma överens med de polska inkomsterna, säger Jakub Lutyk från finansdepartementet. Även pensionärer ska betala mindre i skatt. (The News 2 jan 08)

Ekonomin utvecklas under det kommande året

Under 2008 kommer Lissabonstrategin att verkställas – det EU-program som ska stärka konkurrenskraften i ekonomin. Den polska ekonomin kommer ett utvecklas snabbt om exportmöjligheter och konkurrenskraft förbättras. Det sade Waldemar Pawlak, ekonomiminister och vice premiärminister från Bondepartiet (PSL). En stark ekonomi och bättre möjligheter för egenföretagare kan få strömmen av emigrerad arbetskraft att återvända till Polen. Lissabonstrategin ska säkerställas med en rad nya förslag som snart presenteras. ((Polskie Radio 2 jan 08)

Polen fälldes för långa häktningstider

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har dömt Polen för brott mot de mänskliga rättigheterna. Domstolen konstaterar att varje människa har rätt till frihet, och ska sitta häktad en rimlig tid, även vid misstanke om ett allvarligt brott. Målsägarna har hållits orimligt länge i förvar utan rättegång, i ett fall satt en mordmisstänkt man häktad i över nio år. Den polska rättsapparaten får samtidigt en reprimand för passivitet under rättsproceduren. 11 000 euro ska Polen betala till målsägarna. (Polskie Radio 30 jan 08)

Domstol på internet om ett par år

Om två år kommer många rättsfall att avgöras via Internet. Det säger vice justitieminister Jacek Czaja i en radiointervju. Oftast kommer det att handla om mindre brott, som att man inte betalt elräkningen eller hyran. Det innebär en enorm förändring av den rättsliga administrationen i landet, säger Czaja. Vi skapar en enorm IT-plattform som känner igen banala fall som kan lösas direkt. Idag tar det flera månader att få upp enklare brott i rätten, med e-domstol ska det kunna kortas ner till några dagar. (The News 30 jan 08)

Tusk vill decentralisera makten

En decentralisering av makten genom kommunala val i enmansvalkretsar, det är vad premiärminister Donald Tusk vill genomföra. Någon tidpunkt för detta anger han inte, men innan året är slut kommer sannolikt skyldigheten att registrera var man bor att ha tagits bort. - En efterlängtad reform, säger Tusk. (The News 30 jan 08)

PiS inleder kampen om de intellektuella

Jaroslaw Kaczynski, partiledare i Lag och Rättvisa (PiS), har nu tagit det första steget i kampen om de akademiska väljarna, skriver Gazeta.pl. Vid ett möte i Kraków nyligen, förklarade Kaczynski att allmänheten fått bilden av att PiS inte representerar den intellektuella eliten. - Det är ett gigantiskt misstag, sade han, och det är en stor uppgift för oss i framtiden att vända på situationen. Han underströk också att partiet vill ge mer pengar till vetenskap, konst och kultur. (MZS Supplement 30 jan 08)

ABW-chefen stämmer Rzeczpospolita

Krzysztof Bondaryk, nyutnämnd chef för den interna säkerhetstjänsten (ABW), anklagas nu för att ha ordnat så att hans bror Marek slapp bli åtalad för guldsmuggling i mitten av 90-talet, skrev nyligen Rzeczpospolita. Det var Bondaryk som låg bakom att den åklagare som hade hand om ärendet, Slawomir Luks, fick sparken av nuvarande justitieminister Zbigniew Cwiakalski. Smugglingen skulle aldrig ha kunnat genomföras utan stöd på högre ort, och på den tiden var Bondaryk chef för Statsskyddskontoret (UOP). I en kommentar till artikeln förnekar ABW att dess chef varit inblandad i avskedandet av Luks, och har stämt artikelförfattaren och hela redaktionsledningen. (MSZ Supplement 30 jan 08)

Kochanowski kräver rapporten om CBA

Polens ombudsman, Jan Kochanowski, kräver nu att få läsa antikorruptionsminister Julia Piteras rapport om Antikorruptionsbyrån (CBA). Den utredning som Pitera gjorde före jul ses av regeringen som ett internt arbetsmaterial, men Kochanowski skriver i ett brev till premiärminister Donald Tusk, att CBA står under ombudsmannens kontroll. Dokument som inom den offentliga förvaltningen utarbetats till premiärministern och som gäller ett fungerande offentligt organ ska vara offentliga. Kochanowski uppmanar Tusk att lösa situationen, och anser att Pitera bör ta konsekvenserna av att hon gjort fel. Piteras rapport som hittills bara lästs av Tusk, tros innehålla flera bevis för oegentligheter inom CBA. Dess chef Mariusz Kaminski ansågs tidigare prioritera det då regerande Lag och Rättvisas (PiS) intressen framför bekämpningen av korruption. Tusk har dock inte använt rapporten för att ge Kaminski sparken. (The News 30 jan 08)

BBN beklagar informationsmiss

Nationella Säkerhetsbyrån (BBN) beklagar det rabalder som brutit ut, med anledning av att president Kaczynski sent blev informerad om den stora flygolyckan i förra veckan. Man kommer dock inte att kolla samtalstrafiken till Försvarsdepartementet. BBN ska nu ha ett möte där man påminner om vilka åtgärder som måste vidtas vid nationella olyckor. Försvarsdepartementet uppger att man försökt kontakta BBN när olyckan skedde, och har lagt fram utdrag ur listan över samtal som företagits den aktuella morgonen. (The News 28 jan 08)

Informationsmiss om flygolycka kan visa på fara för riket

Fick president Kaczynski beskedet om den stora flygolyckan för sent? Presidentens talesperson, Michal Kaminski hävdar att Kaczynski borde informerats redan innan han reste till Kroatien på onsdagsmorgonen. Zbigniew Chlebowski, ordförande i PO:s riksdagsgrupp menar att informationsmissen faller på säkerhetstjänsten, som inte fångade upp informationen från Försvarsdepartementet, vilket förorsakade förseningen. Risken är att detta kan vara en fara för riket, tillade Chlebowski. Nu undersöks telefontrafiken mellan Försvarsdepartementet och säkerhetstjänsten på onsdagen. (Polskie Radio 27 jan 08)

Jaroslaw Kaczynski: Jag är snart tillbaka som regeringschef

Det är den sämsta regeringen vi har haft sedan 1989. Jag är nog snart tillbaka i premiärministerns kansli, säger förre premiärministern Jaroslaw Kaczynski i en radiointervju. Om demokratin någonsin varit i fara, så är det nu. Kaczynski medgav dock att även han hade gjort misstag: att ta in Janusz Kaczmarek i regeringen var ett sådant. Kaczmarek fick avgå, sedan han anklagats för att ha tagit emot mutor. (Polskie Radio 26 jan 08)

Samarbetet mellan PO och PSL knakar

Samarbetet inom regeringen är inte bra, Medborgarplattformen (PO) diskuterar inte sina initiativ med koalitionspartnern Bondepartiet (PSL). Om situationen inte förändras, är en kris oundviklig, säger en initierad källa till Rzeczpospolita. Som exempel på det bristande samarbetet nämns hälsovårdsminister Ewa Kopaczs lagpaket om vården i framtiden. För några veckor sedan sade Kopacz att propositionen låg klar, och man hade inte inhämtat några synpunkter från sin koalitionspartner. (The News 26 jan 08)

Rywinutredningen läggs ner

Riksåklagare Marek Staszak meddelar nu justitieutskottet att utredningen om vilken politisk gruppering som stod bakom affärsmannen Lew Rywin för drygt fem år sedan, läggs ner. Åklagarna har trots långvariga ansträngningar inte kunnat fastställa vem som skickade Rywin till Gazeta Wyborczas chefredaktör Adam Michnik med erbjudande om en ändring i medielagen för 17,5 miljoner dollars. Wyborczas ägare Agora skulle då kunna köpa Polsat. År 2002 behandlades ett förslag till en ny medielag i sejmen. En av punkterna innebar att tidningsföretag inte fick äga tv-kanaler. Rywin uppgav att hade han en grupp mäktiga personer bakom sig. Skandalen blev enorm, och efter en utredning i sejmen pekades en rad prominenta personer ut: dåvarande premiärminister Leszek Miller, minister Aleksandra Jakubowska, Millers kanslichef Lech Nikolski, TVP-chefen Robert Kwiatkowski och sekreteraren i Radio- och TV-rådet Wlodzimierz Czarzasty. Men brottet är nu preskriberat, och i motsats till sejmens utredare har åklagaren inte lyckats bringa i dagen vilka som ingick i den grupp mäktiga personer som Rywin hänvisade till. Rywin har suttit av två års fängelse för sin roll som förmedlare av mutförsöket. (Warsaw Business Journal och The News 24 jan 08)

Grad vill ha databas över direktörskandidater

Skattedepartementet vill lägga upp en databas över lämpliga kandidater till toppjobb i de statliga företagen, skriver Gazeta.pl. Avsikten är att engagera headhunters som ska hitta marknadens bästa direktörer till bolagsledningarna i PKN Orlen, Lotos, banker, energiföretag o.s.v. när det uppstår vakanser, säger skatteminister Aleksander Grad. Kandidaterna i databasen ska tas fram av en oberoende kommission som ska bestå av representanter för näringslivets organisationer, ekonomförbundet och forskare. (MSZ Supplement 23 jan 08)

PO tappar elva procents stöd

Regerande Medborgarplattformen (PO) har tappat elva procent av väljarstödet den senaste månaden och ligger nu på 48 procent. Siffrorna kommer från opinionsinstitutet PBS senaste mätning. Oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) däremot har ökat med sju procentenheter, Vänstern och Demokraterna (LiD) backar elva procent och PO:s koalitionsparti i regeringen, Bondepartiet (PSL) får sex procent av stödet. Stödet för PO har legat onormalt högt i tre månader, och nedgången var väntad, säger de politiska analytikerna. Strejkerna bland lärare, läkare och gruvarbetare har bidragit till fallet. (Warsaw Voice 23 jan 08)

Kaminski kvar som chef för CBA

Mariusz Kaminski får stanna kvar på sin post som chef för Antikorruptionsbyrån (CBA). Det beslöt premiärminister Donald Tusk efter sitt möte med Kaminski på måndagen, skriver Dziennik. Förtroendet för Kaminski är visserligen begränsat, men det finns inget lagligt skäl att sparka honom, sade Tusk som också uppmanade Kaminski att arbeta hårdare. Antikorruptionsminister Julia Pitera har tidigare sammanställt en rapport om CBA, där hon fann goda skäl att avskeda Kaminski. Kaminski själv avböjde att kommentera. (MSZ Supplement 23 jan 08)

För lite pengar i kollekten, tyckte ung tjuv

En pojke från Slawno stal tre kronor ur kollekten. Prästen tillkallade polis och pojken erkände direkt. Dessutom klagade han på att det fanns så lite pengar i kollekten. Han riskerar nu tio års fängelse för stöld. (Aftonbladet 22 jan 08)

Kraftigt fall för LiD

Stödet för koalitionen Vänstern och Demokraterna (LiD) har sjunkit från tretton procent i oktober till fyra procent idag. Det visar en ny mätning som opinionsinstitutet Gfk Polonia gjort för Rzeczpospolita. Frågan är nu om detta är början till partiets fall. Den polska vänstern kommer inte att kunna resa sig från det här fallet på flera år, säger forskaren Kazimierz Kik från Swietokrzyska-akademin, som är övertygad om att trenden fortsätter. En annan forskare, Jaroslaw Flis från Jagellonska Universitetet i Kraków tror inte att vänstern försvinner helt. Men konflikten mellan Vänsteralliansens (SLD) två ledande personer Wojciech Olejniczak och Grzegorz Napieralski bidrar inte till ett ökat förtroende. (MSZ Supplement 22 jan 08)

Ny konflikt mellan president och regering

En ny konflikt mellan president Kaczynski och premiärminister Tusk har nu seglat upp i Polen. Det gäller utnämningen av nya chefer för den interna (ABW) och den militära (SWW) säkerhetstjänsten. Det är premiärministern som sköter utnämningen, efter att ha inhämtat synpunkter från bland andra presidenten. Kaczynski godkände den ene kandidaten, men hade frågor om den andre och lämnade inget utlåtande i det fallet. Nu har Krzysztof Bondaryk utsetts till chef för ABW, och Maciej Hunia för SWW. Presidenten anser att utnämningarna gjorts på fel sätt, eftersom han inte fått något svar på sina frågor och därför inte kunnat bedöma kandidaten. Kaczynski överväger nu vilka åtgärder han ska vidta. Tusks kansli svarar att utnämningarna skett enligt lagen: premiärministern har inte ansvar för att de som har rätt att yttra sig faktiskt också gör det. (The News 21 jan 08)

Läkarna antas vara mest mutbara

Läkare och sjuksköterskor uppfattas av polackerna som mest benägna att ta emot mutor idag. Det framgår av en undersökning som företagits av Stefan Batory-stiftelsens antikorruptionsprogram. Fem år i rad har politikerna legat högst på listan, men de kan nu se sig omsprungna av vårdsektorns personal. Nio procent av de tillfrågade polackerna medger också att de har mutat läkare och sjuksköterskor för att få bättre vård. (Polskie Radio 16 jan 08)

Sawicka: CBA agerade fel

Beata Sawicka, tidigare parlamentsledamot för Medborgarplattformen (PO), som misstänks för korruption ska höras som vittne hos åklagaren i Poznan på tisdagen. Åklagarn ska klarlägga om Antikorruptionsbyrån (CBA), som Sawicka hävdar, överskred sina befogenheter när de felaktigt ställde henne under bevakning och övertalade henne att ta emot mutor. Sawicka står åtalad för korruption i samband med en markaffär och riskerar tio års fängelse om hon blir fälld. (The News 21 jan 08)

Regeringen publicerar hemliga anteckningar

Efter Regeringsrådet i förra veckan sade president Kaczynski att regeringen kommit oförberedd till mötet och att hälsominister Ewa Kopacz varit oklar om regeringens planer för den offentliga vården. Mötet hölls bakom stängda dörrar, men tidningen Dziennik fick tag på de hemliga anteckningarna och publicerade utdrag som stödde presidentens utsago. Regeringen bedömde utdragen som olyckliga och har mot presidentens vilja lagt ut hela dokumentationen på sin hemsida. – Vi gjorde det för att undvika missförstånd, eftersom Dziennik publicerade en mycket förkortad version, förklarade regeringens talesperson Agnieszka Liszka. Det var presidentkansliet som skötte antecknandet, under det 48 minuter långa mötet. (The News 21 jan 08)

Många gillar Tusk

Donald Tusk är den som inger mest förtroende i Polen. Det visar en färsk mätning från CBOS opinionsinstitut. 72 procent av befolkningen har tillit till Tusk, 57 procent ser med tillförsikt på Waldemar Pawlak, och 55 procent tycker att förre hälsoministern Zbigniew Religa är mest att lita på. PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynski får stöd av 54 procent, men endast 47 procent har förtroende för president Lech Kaczynski. Hälsovårdsminister Ewa Kopacz och antikorruptionsminister Julia Pitera står för den största ökningen i förtroende sedan i december. (Polskie Radio 18 dec 08)

Rydzyk bildar Nationella Partiet

Den kontroversielle fader Tadeusz Rydzyk, grundare till ultrakatolska Radio Maryja, bryter nu med Lag och Rättvisa (PiS) och satsar på att bilda ett eget parti. Beslutet fattades i Lódz efter en konferens om skydd för liv och hälsa i EU. Det hemliga, tre timmar långa, mötet samlade människor som är intresserade av att bilda Nationella Partiet, ett alternativ till PiS, som kritiserades våldsamt på mötet för att ha förrått de intressen som omfattas av Radio Maryjas lyssnare och för att vara otillräckliga i opposition. Rydzyks ambition är att nå samma framgång som Polska Familjeförbundet (LPR) gjorde i valet till EU-parlamentet. (The News 18 jan 08)

Ny kameraövervakning i Szczecin

I Szczecin installeras nu 47 digitala kameror som ska övervaka trafikanterna, skriver Gazeta Wyborcza. Även bil- och handburna kameror ska kunna användas vid behov, sammanlagt ska 60 kameror bevaka vad som händer och sker på gator och torg. I systemet ingår också skanning av bilarnas registreringsskyltar, som ska jämföras med listan på efterlysta bilar. (Östersjönytt 18 jan 08)

Dömd i domstol kan förlora sin plats i sejmen

För att uppnå jämförbara villkor för ledamöter i EU-parlamentet, föreslår Franco Frattini, EU-kommissionär för rättvisa, frihet och säkerhet, en ändring i den polska vallagen. Idag kan en polack som dömts i domstol ställa upp i val till såväl EU-parlamentet som det polska parlamentet. Men, säger Frattini, en EU-parlamentariker bör ha ett fläckfritt förflutet. Regeringen arbetar redan med en förändring i den riktningen, som också ska gälla sejmen – vilket innebär att den som fällts i domstol också kommer att förlora sin plats i parlamentet. (The News 17  jan 08)

Kaczynski: PO stoppar satsningar i PiS-regioner

Regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) fördelar pengarna från EU:s fonder efter politiska kriterier. Det säger Jaroslaw Kaczynski, ordförande i oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Avsikten är att dölja den förra regeringens insatser. Regeringen fullföljer inte satsningar i regioner där PiS vann i höstens val. Kaczynski nämnde också ifrågasättandet av EU-pengar till fader Rydzyks Social- och medieutbildning, som är knuten till Radio Maryja. (The News 17 jan 08)

Stordirektör fast för knarkhandel

Grzegorz Wieczerak, tidigare chef för försäkringsjätten PZU, sitter häktad för knarkhandel. Han arresterades tillsammans med två personer i Slask och har förhörts av åklagare i Bialystok. År 2001 arresterades Wieczerak för att ha misskött PZU, vilket förorsakade bolaget avsevärda förluster. Han släpptes mot en borgen på två miljoner zloty tre år efteråt. (Polskie Radio 17 jan 08)

Presidenten avfärdar ursäkt från Palikot

President Kaczynski har avvisat ursäkter som framfördes i ett öppet brev av den kontroversielle PO-politikern Janusz Palikot. För ett par dagar sedan undrade Palikot i sin blogg om statsöverhuvudet har alkoholproblem. Regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) är mycket besvärat över Palikots utspel, och flera i partitoppen har uttalat sitt missnöje. Zbigniew Chlebowski, som är ordförande i PO:s riksdagsgrupp, uppger att han haft ett mycket allvarligt samtal med Palikot. (The News 16 jan 08)

Ny koordinator för underrättelsetjänsterna utses nästa vecka

Namnet på den som i fortsättningen ska samordna de hemliga underrättelsetjänsterna kommer att offentliggöras på ett regeringsmöte nästa tisdag, meddelar Tomasz Arabski, chef för premiärministers kansli. Den som hittills haft ansvaret, Pawel Gras avgick igår av personliga skäl. Oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hävdar att det är risk för att underrättelsetjänsterna försvagas, men Arabski försäkrar att premiärministern själv har ansvaret för dem och deras arbetsuppgifter. (The News 15 jan 08)

Presidenten orolig för utrikespolitiken

Regeringen Tusks omläggning av utrikespolitiken är ett av våra allvarligaste problem nu, sade president Kaczynski i en intervju i Polskie Radios Kanal 1. Hemtagningen av de polska trupperna i Irak, och premiärminister Donald Tusks resa till Moskva i februari är exempel på detta. Polen behöver goda relationer med Ryssland, men Kreml måste acceptera att de före detta kommunistiska länderna i Östeuropa har lämnat den ryska sfären för gott. Ryssland försöker påverka Polen genom att gå in i energisektorn och genom att motsätta sig förhandlingarna med USA om luftförsvarsbasen, sade presidenten. (Polskie Radio 15 dec 08)

Fortsatta samarbetsproblem i toppen

Regeringen kom oförberedd till mötet i Regeringsrådet. Mötet blev därför mycket kort, det fanns ingen anledning att slösa bort tid på det, sade president Kaczynski till Polskie Radio på måndagskvällen. Han fick vaga svar på tre frågor han ställde, men regeringens plan på en utvärdering av tillgångarna i vården verkar bra, sade presidenten. Mötet avslutades i spänd atmosfär. (The News 15 jan 08)

Färjeolycka för 15 år sedan fortfarande olöst

Idag är det femton år sedan den polska fraktfärjan Jan Heweliusz förliste utanför Sassnitz i södra Östersjön. Trettiofem lastbilschaufförer, varav många var svenskar, och elva besättningsmän dog. Anhöriga till dem som dog är mycket missnöjda med hur utredningen har skötts, rapporterar Kjell Albin Abrahamson. Fartygets befälhavare anses ha varit skyldig, men eftersom han drunknade har man inte kunnat bevisa motsatsen, och rederiet har klarat sig undan skadeståndsanspråk. Inte heller polska staten var intresserad av att betala någon kompensation till de efterlevande, men för tre år sedan dömde Europadomstolen för mänskliga rättigheter ut ett skadestånd på 4 600 euro vardera till de anhöriga. (SR Ekot 15 jan 08)

Hjärtsjuk Gilowska lämnar politiken

Förra finansministern Zyta Gilowska lämnar politiken på grund av hjärtproblem. Hennes plats i sejmen tas över av Filip Lipicki, säger Joachim Brudzinski, generalsekreterare i Lag och Rättvisa (PiS) till Polskie Radios nyhetsbyrå IAR. Gilowska är en välkänd ekonom och var finansminister under först Kazimierz Marcinkiewicz och därefter Jaroslaw Kaczynski. (The News 15 jan 08)

Blidakommissionen begär ut hemliga akter

Den parlamentariska kommission, som ska undersöka förra byggministern Barbara Blidas död, har nu inlett sitt arbete, skriver Gazeta Wyborcza. Under det första mötet beslöts att man ska begära tillgång dels till de dokument som gäller den så kallade kolmaffian, där Blida skulle ha ingått; dels till den dokumentation som gäller själva dödsfallet, där Blida uppges ha skjutit sig själv medan Antikorruptionsbyrån (CBA) gjorde husundersökning. Sejmen har också beslutat att upprätta ytterligare en kommission som ska titta på CBA:s verksamhet under de senaste två åren. Oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som inrättade CBA, säger att man kommer att begära att Konstitutionsdomstolen stoppar detta. (MSZ Supplement 14 dec 08)

PiS startar tv-kanal på nätet

Oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) satsar nu på en egen internet-tv, som börjar sända redan den här månaden. Projektledare är Adam Rogacki och Lucjan Karasiewicz, båda politiker i partiet. Kanalen ska täcka arbetet i parlamentet och ge kommentarer om aktuella politiska händelser. Dessutom blir det porträtt av partiets profiler med videobloggar. (The News 14 jan 08)

President Kaczynski är inte alkoholist!

Presidenten har inga och har inte haft några alkoholproblem. Det säger hans talesperson Robert Drapa, som svar på en fråga på PO-politikern Janusz Palikots blogg. Palikot har hört rykten i politikerkretsar och ställer frågan rakt ut: Är presidenten alkoholist? Samarbetsklimatet mellan presidenten och regeringen är redan tidigare ansträngt, och Palikots uppgifter lär inte göra situationen bättre. (Warsaw Voice 14 jan 08)

Ziobro blir ny vice ordförande i PiS

Oppositionspartiet Lag och Rättvisas (PiS) politiska råd har nu valt ett antal personer till viktiga poster i partiet. Nya vice ordförande blir Aleksandra Natalli-Swiat, Zbigniew Ziobro och Marek Kuchcinski. Ny generalsekreterare blir Jaroslaw Zielinski. Nya medlemmar i partiets politiska kommitté blir Wojciech Szarama, Jacek Kurski, Krzysztof Tchórzewski och Pawel Kowal. Ziobro, tidigare justitieminister, säger att PiS nu måste moderniseras för att kunna skapa ett ”modernt och rättvist Polen”, och för att dra till sig unga väljare, vilket misslyckades i valet i oktober. (The News 13 jan 08)

Antalet nyfödda ökar

Under 2007 föddes 400 000 barn i Polen – det högsta antalet på tio år. Det ser ut som om befolkningsminskningen är över. Allt fler unga polska par väljer att skaffa barn i stället för att delta i karriärjakten. Det ekonomiska trycket som efter kommunismens fall tvingade unga kvinnor att välja mellan barn och yrkesarbete tycks ha lättat. Nu räknar man med att det föds allt fler barn, åtminstone fram till 2015. (Polskie Radio 10 jan 08)

Ziobros inspelning kan vara manipulerad

Den hemliga inspelningen av ett samtal mellan förre jordbruksministern Andrzej Lepper från Självförsvar (SO) och förre justitieministern Zbigniew Ziobro från Lag och Rättvisa (PiS) förra året kan visa sig vara manipulerad. Det sade åklagaren Katarzyna Szeska på onsdagen till nyhetsbyrån IAR. För att kunna bevisa att Lepper var inblandad i en markaffär med tre miljoner zloty under bordet gillrade Antikorruptionsbyrån (CBA) en fälla. Provokationen misslyckades och Lepper förklarade det med att justitieminister Ziobro i ett samtal tipsat honom om fällan. Ziobro förnekade att han läckt, och turligt nog hade han bandat det aktuella samtalet, som överlämnades till åklagaren på en cd-skiva. Åklagaren menar att eftersom inspelningen på cd-skivan är en kopia kan den ha manipulerats, och letar därför efter originalet. Ziobro i sin tur säger att han förde över inspelningen till sin dator och spelade in den på en cd-skiva till åklagaren. Originalet har raderats. (The News och Warsaw Voice10 jan 08)

Tusk har förtroende för Kopacz

– Vårdkrisen har pågått i två år, sade premiärminister Donald Tusk, som svar på nyligen avgångne regeringschefen Jaroslaw Kaczynskis angrepp på hälsominister Ewa Kopacz igår. Kaczynski är missbelåten med den långdragna vårdkrisen, och Lag och Rättvisa (PiS) överväger att begära misstroendevotum mot Kopacz. Tusk förklarade att han högeligen värdesätter Kopacz’ arbete. Att genomföra reformerna på vårdområdet är nu den viktigaste frågan för regeringen. Om det därefter visar sig att hälsosektorn fortfarande har ont om pengar ska regeringen se till att nya medel finns. Igår tillkännagav också president Lech Kaczynski att han ska träffa regeringen i vårdfrågan, som är en av de viktigaste i Polens moderna historia. (Warsaw Business Journal 10 jan 08)

Människosmugglare gripna vid Warszawa

Arton personer har gripits utanför Warszawa av den polska gränsbevakningen idag, rapporterar TT-AFP. Det är en del av det nätverk för människosmuggling som avslöjades i november, då nitton personer arresterades när de försökta ta sig över gränsen från Ukraina. Såväl illegala invandrare som polska, ukrainska och vietnamesiska människosmugglare finns bland de gripna. Gränsbevakningen har stärkts i öst sedan Polen gick med i Schengen. (Helsingborgs Dagblad 9 jan 08)

Regeringen fortsätter att granska sina företrädare

Medborgarplattformen (PO) fortsätter att undersöka eventuella ekonomiska oegentligheter under den förra regeringens tid. Antikorruptionsminister Julia Pitera har begärt en noggrann redovisning av utgifter utanför budgeten på nästan 60 institutioner för de senaste två åren. Granskningen ska pågå under hela januari. Även nuvarande presidenten Lech Kaczynskis utgifter under hans tid som borgmästare i Warszawa granskas med lupp. Nuvarande borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz från Medborgarplattformen (PO) har rapporterat att det under Kaczynskis tid spenderades nästan två miljoner zloty på luncher, konferenser och banketter. (MSZ Supplement 9 jan 08)

Åklagaren ska höra Kaczynski om Blidas död

– Självklart ska åklagaren höra förre premiärministern Jaroslaw Kaczynski och förre justitieministern Zbigniew Ziobro om omständigheterna kring förra bygg- och ekonomiministern Barbara Blidas död. Det säger justitieminister Zbigniew Cwiakalski till TVN24. Familjen Blidas advokat Leszek Piotrowski menar att Kaczynski och Ziobro måste förhöras samma dag som förre inrikesministern Janusz Kaczmarek, annars kommer de att ta reda på vad Kaczmarek har sagt i förhöret. Cwiakalski anser inte att Antikorruptionsbyråns (CBA) agenter uppträtt enligt bestämmelserna när de kom för att arrestera Blida. Bland egendomligheterna nämner han att CBA använde filmkamera på platsen, agenternas uppträdande och hur den arresterade personen kunde begå självmord. (The News 8 jan 08)

Kaczynski: Dorn kan snart komma tillbaka

Förre vice partiledaren i Lag och Rättvisa (PiS), Ludwik Dorn, kan snart återvända till sin post. Det sade ordföranden Jaroslaw Kaczynski på måndagen. Dorn suspenderades från partiet tillsammans med två andra i PiS-toppen sedan de kritiserat Kaczynskis enväldiga sätt att leda partiet. Vid årsskiftet lämnade Kazimierz Ujazdowski, Pawel Zalewski, Jerzy Polaczek och Piotr Krzywicki partiet, och därefter en hel rad andra medlemmar (Warsaw Voice 8 jan 08).

Halva befolkningen stöder PO

Stödet för regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) är fortsatt starkt. Det visar en ny undersökning från opinionsinstitutet SMG/KRC. Femtio procent av den breda massan uppskattar PO. Oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) når tjugofyra procent. Sex procent vardera får Bondepartiet (PSL) och Vänstern och Demokraterna (LiD). Ettusen vuxna deltog i mätningen. (Warsaw Voice 8 jan 08)

43 medlemmar hoppar av från PiS

Oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tappar nu ytterligare medlemmar – 43 medlemmar i Dolny Slask har beslutat att lämna partiet. De tillhör samma falang som Kazimierz Ujazdowski, en av dem som i december lämnade PiS. Den lokale PiS-ledaren I Dolny Slask tycker inte att det är mycket att oroa sig för: partiet har fortfarande över ettusen medlemmar i regionen. Avhoppen började när partiets tre vice ordförande, Kazimierz Ujazdowski, Pawel Zalewski och Ludwik Dorn, ställde sina platser till förfogande på grund av bristen på intern diskussion och oviljan till förnyelse i partiet. Ujazdowski och Zalewski lämnade ett par veckor efteråt även partiet, liksom bl.a. sejmledamoten Jaroslaw Sellin och åtta PiS-medlemmar i Gdynia. Förre inrikesministern Ludwik Dorn stannade emellertid kvar, och partiordföranden Jaroslaw Kaczynski har ställt i utsikt att Dorn kan komma att återfå sin tidigare ställning i partiet. (The News 7 jan 08)

Öppet brev till Tusk om CBA

Trettio kända offentliga personer har undertecknat ett öppet brev till premiärminister Donald Tusk, där man begär en objektiv utvärdering av Antikorruptionsbyråns (CBA) verksamhet. De hoppas, att principen om att patologisk misstänksamhet ska bort från den offentliga sfären, ska gälla för regeringen även i det här fallet. Att bekämpa korruption ska vara ett överordnat mål vid byggandet av en stark och effektiv demokratisk stat. Undertecknarna oroas av uttalanden från politiker om att CBA, som grundades av Jaroslaw Kaczynskis regering, inte skulle ha gjort något meningsfullt under de två år byrån existerat, och att byrån ska avvecklas. (Polskie Radio 5 jan 08)

Europadomstolen vill ha förklaring till långa häktningstider

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har begärt en förklaring till att de som misstänks för brott systematiskt häktas under långa perioder. Polen förlorar 3–4 fall om året i Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg på grund av för långa häktningstider. Böterna är 3 000 – 5 000 euro per person. Enligt polsk lag kan en häktad hållas i fängsligt förvar i ett år, vilket kan förlängas till två i särskilda fall. Det värsta exemplet är en man som satt i fängelse i sju hela år utan rättegång. Justitieminister Zbigniew Cwiakalski säger att domstolens förfrågan är vanhedrande, och ett tecken på domstolens synbara irritation. Justitiedepartementet har startat en intern utredning för att kunna svara domstolen i Strasbourg. (Warsaw Voice 4 jan 07)

Inga skäl att sparka Kaminski från CBA

Mariusz Kaminski kommer att stanna kvar som chef för Antikorruptionsbyrån (CBA) åtminstone ett tag till, rapporterar dagstidningen Dziennik. Antikorruptionsminister Julia Pitera har inte kunnat hitta några lagliga skäl att sparka honom. CBA:s chef kan enligt lagen endast avskedas efter att ha blivit fälld i brottmål, eller på grund av bristande moraliskt, medborgerligt och patriotiskt uppträdande. Premiärminister Donald Tusk har flera gånger sagt att han vill möta Kaminski när Piteras rapport om CBA:s verksamhet lagts fram. Nu säger en anonym källa att rapporten inte innehåller tillräckliga bevis för att man ska kunna göra sig av med Kaminski. Rapporten anklagar huvudsakligen CBA för att ha förfalskat dokument om förre jordbruksministern Andrzej Lepper. Kaminski lär dock, enligt Dziennik, ha hävdat att CBA har rätt att förfalska dokument i jakten på korruptionen. (The News 4 jan 08)

Alltjämt starkt stöd för PO

Två månader efter tillträdet gillar väljarna fortfarande regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) högt och rent. Det visar en ny mätning från opinionsinstitutet SMG/KRC. 52 procent av dem som svarade i enkäten stöder PO, mot 23 procent för oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Gruppen Vänstern och Demokraterna (LiD) får sju procent, och Bondepartiet (PSL), som också ingår i regeringen, fick sex procent. (Warsaw Voice 3 jan 08)

Äldre notiser >>

HEM

Arkiv

Sverige–Polen

Ekonomi&Politik

Arbetsmarknad

Energi

EU-frågor

Film&teater

Jordbruk

Kommunikationer

Konst

Krigsmakt

Kultur

Litteratur

Medier

Miljö

Modern historia

Musik

Religion

Sjukvård

Sociala frågor

Sport

Utbildning

Utrikes