26 maj 2007

Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Miljöministern Jan Szyszkos godkännande av en ny kabinbana från Zakopane till Kasprowy Wierch väntas de närmaste dagarna bli upphävt av Förvaltningsdomstolen i Warszawa, skriver Gazeta Wyborcza. Anledningen är att vederbörlig miljöprövning inte gjorts trots att banan går genom ett Natura 2000-område som dessutom utsetts av UNESCO till internationellt biosfärreservat – det är vidare en del av Tatrabergens nationalpark. 

Smittskyddsläkare skippade miljögranskning

Den hittillsvarande 71 år gamla kabinbanan upp till Kasprowy Wierch ovanför Zakopane togs ur drift i maj 2007. Tanken var att den skulle ersättas av en ny med dubbel kapacitet – 360 pers/tim. i stället för 180. Eftersom bygget sker på naturskyddat område är en miljöprövning enligt EU:s krav nödvändig. Bygglovet överklagades därför av naturorganisationer till Förvaltningsdomstolen som nu kräver att planen handläggs på nytt. Miljöorganisationerna har också anmält ärendet till EU:s miljökommissionär som inlett en granskning.

Enligt Zakopane-sajtenTur-Info.pl >> hävdar borgmästaren i Zakopane att han vänt sig ortens hälsovårdsnämnd och att en smittskyddsläkare där intygat att någon miljögranskning inte behövs.

Företaget PKL (Polska Linbanor) - som redan hunnit gjuta de första fundamenten – anser att Förvaltningsdomstolens kommande beslut bara rör Miljödepartementet, medan bygglovet utfärdats av det lokala fullmäktige. Skulle den fortsatta behandlingen bli negativ kan någon (Zakopane kommun?, byggfirman?, miljödepartementet ?) bli tvungen att demontera fundamenten och betala skadestånd. Och Zakopanes turistnäring står helt utan linbana inför turistsäsongen. Känslorna är självfallet mycket heta.

Bulletinen följer ärendet.

 Terho Paulsson

Nya linbanan till Kasprowy Wierch öppnad >>

Rospuda – den första stora miljöstriden

Rospuda- en torvmosse - eller något mer? Terho Paulsson ger bakgrunden >>

Karta över de olika altervativen >>

Vad hände sedan? Läs Terho Paulssons uppföljning >>