12 juli 07 Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Svenska företag missar det polska tåget

Jakub Swiecicki
Polen I tvillingarnas tecken
Världspolitikens dagsfrågor 2007
Utrikespolitiska institutet

I Sverige florerar många klichéer om polackerna: de tros gärna vara reaktionära katoliker, pompösa tokpatrioter och öppet homofobiska, med mera. Och visst kan man hitta åtskilliga stolliga polacker, till och med bland inflytelserika politiker. Men bilden behöver förstås nyanseras, och god hjälp får man av Jakub Swiecickis läsvärda lilla skrift Polen I tvillingarnas tecken.

Swiecicki hinner med mycket på 30 sidor, och han ger läsaren god vägledning och bakgrundsinformation om det snåriga politiska spelet i Polen under tvillingbröderna Kaczynski, som fått det ordlekande smek- eller öknamnet Kazcki ’ankorna’. Han belyser Polens komplicerade förhållande till EU, Tyskland och Ryssland och framhåller att det allt överordnade intresset för många polacker är den polska statens säkerhet och suveränitet. Den ska på ett eller annat sätt integreras i ett enat Europa.

Det ekonomiska uppsvinget och utvandringen

Swiecicki kommer också in på den senaste tidens dynamiska ekonomiska uppsving i Polen: ekonomin frodas med en tillväxttakt på över 7 procent under våren 2007. Förra året ökade hushållens reella inkomster med 8,5 procent, men man får räkna med att det kan ta allt mellan 20 och 50 år innan Polen helt når upp till Västeuropas levnadsstandard. Swiecicki nämner i det sammanhanget problemen med den stora utvandringen från Polen till Storbritannien och Irland under de senaste åren. Mellan 1 och 2 miljoner polacker beräknas ha lämnat landet.

Han konstaterar vidare att svenska företag utnyttjar den polska marknaden dåligt och att de håller på att missa det polska tåget. Det kommer att finnas många EU-miljarder att  slåss om i Polen under de närmaste åren.

Religiositeten har minskat kraftigt på senare år

En sak som förbluffar och kanske rentav förfärar svensken är religionens roll i det polska samhället. Swiecicki skriver att Polen, vid sidan av Cypern och Malta, är det mest religiösa landet i Europa; drygt 85 procent av polackerna uppger att religionen är viktig i deras liv. Men religiositeten har minskat kraftigt de senaste årtiondena, och folk är mindre kyrksamma och har börjat bli mer ohörsamma och tappa förtroendet för kyrkans män och deras påbud. Det är till exempel bara en fjärdedel som säger sig stödja katolska kyrkans förbud mot preventivmedel, men i verkligheten måste det vara långt färre, eftersom födelsetalet gått ner katastrofalt, påpekar Swiecicki. Polen har ju det lägsta födelsetalet i EU.

Fader Rydzyk är stamgäst hos de styrande

Apropå kyrkan så nämner Swiecicki en ärkereaktionär prelat och mediemogul, fader Tadeusz Rydzyk. Denne leder bland annat en inflytelserik katolsk radiostation som heter Radio Maryja. Swiecicki säger att ”fader direktören” är stamgäst i de styrandes tjänsterum och att politikerna i regeringskoalitionen tävlar om hans gunst. Det avslöjades häromdagen att fadern för någon tid sedan gjort en del grovt antisemitiska uttalanden, förolämpat presidenten och kallat hans hustru för ”häxa”. Simon Wiesenthalcentret och presidenten uppmanar nu hans överordnade  att vidta disciplinära åtgärder, ifall inspelningarna av hans kommentarer visar sig vara autentiska. Men presidenten behöver ojciec (fadern) mer än vice versa. Fader Rydzyk är nämligen den som kan få moherowe berety (mohairbaskrarna) att rösta rätt, dvs. på tvillingbrödernas parti PiS (Lag och Rättvisa).

Bo Bergman

Polen I tvillingarnas tecken är till god hjälp när man vill förstå polackerna.

Jakub Swiecicki bevakar utvecklingen i EU samt Öst- och Centraleuropa.

Jakub Swiecicki flyttade till Sverige 1972. Han är statsvetare och följer på Utrikespolitiska institutet särskilt utvecklingen i Öst- och Centraleuropa. I Polen stödde han demokratirörelsen och Solidaritet. Han arbetade bl a som rådgivare till den första icke-kommunistiska regeringen i Polen 1989–90.