29 April 2007
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Familjealbum med och utan ansikten

Det första som möter betraktaren på den polsk-svenska grafikern Krystyna Piotrowskas utställning Familjealbum på Krognoshuset i Lund är två stora ansiktsbilder i svart/vitt mitt emot varandra på var sin vägg. Det är samma ansikte, med den enda skillnaden att det ena ansiktet har svarta ögon och det andra blå.

På väggen mellan dem står en vers ur en polsk barnvisa:

Ögon blå
kan allting nå
Ett öga svart
går ingen vart
(översättning av Anders Bodegård)

Läs hela artikeln >>

Krystyna Piotrowska framför det ena ansiktet – det med svarta ögon. Blå ögon gjorde skillnaden för om man skulle få överleva eller inte...

Minnet sitter kvar som ett avtryck i kläderna, men ansiktena, personerna, är borta.