Våren 07
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Påven ber ärkebiskopen ge upp granskningen

Påven vill att ärkebiskop Wielgus lämnar Warszawa och tar tillbaka sin begäran att bli granskad i Lustrationsdomstolen. Det skriver dagstidninen Rzeczpospolita. Samtidigt som Vatikanen uttryckt sitt stöd för Wielgus, har man upprepade gånger bett honom släppa tanken på granskning i domstolen.

Radio Polonia 24 feb 07

Wielgus ska granskas i Lustrationsdomstolen

Domstolen i Warszawa har beslutat att starta en granskning (lustration) av ärkebiskop Stanislaw Wielgus. Wielgus var nominerad till metropolit i Warszawa, men hann aldrig tillträda eftersom det avslöjades att han var kalloratör under kommunisttiden. Endast offentligt anställda kan granskas enligt lustrationslagen, men som rektor vid Lublins katolska universitet är Wielgus offentliganställd, menar domstolen. Däremot kan domstolen inte garantera att granskningen sker inför lyckta dörrar, vilket Wirelgus har begärt av hänsyn till kyrkliga heligheter.

Radio Polonia 22 feb 07

Wielgus i Lustrationsdomstolen på torsdag

Ärkebiskop Stanislaw Wielgus har av påven fått både välsignelse och förlåtelse för sina gärningar. De framgår av ett brev som Wielgus nu låtet publicera. Påven ändrar dock inte sitt beslut i frågan om ärkebiskopsstolen i Warszawa. I morgon torsdag samlas Lustrationsdomstolen i Warsawa på Wielgus begäran att få sin agentverksamhet granskad. Salen väntas bli överfull av journalister.
Det finns ingen grund att ifrågasätta äktheten av dokumenten hos IPN (Nationella minnesinstitutet) vad gäller Wielgus, anser IPN:s chef Janusz Kurtyka. Wielgus agentnamn var "GREY".

Rzeczpospolita 21 feb 07

Wielgus vill ha sitt fall prövat i granskningsdomstolen

Ärkebiskop Stanislaw Wielgus har begärt att granskningsdomstolen ska unersöka de dokument som berör hans relationer med kommunistregimen. Wielgus avgick från sin tjänst som metropolit i Warszawa i början av januari, sedan samröret med kommunisterna blev offentligt. Han vill ha samma försvarare som Malgorzata Niezabitowska, presschef för den första polska regeringen efter kommunismen fall. Niezabitowska frikändes eftersom det inte kunde bevisas att hon varit medveten om att hon registrerats som agent för hemliga polisen. Granskningsdomstolen ska nu titta på Wielgus fall.

Radio polonia 13 feb 07

– Wielgus var inte agent

Den svenska konsthistorikern Elisabeth Piltz i Uppsala träder nu till ärkebiskop Wielgus försvar: Han var absolut ingen agent, han var rädd för säkerhetspolisen, säger hon. Det var Piltz som bjöd Wielgus till Sverige på 70-talet — de blev goda vänner då båda studerade i Östberlin på 70-talet. I Sverige tillbringade de tiden i en sommarstuga på Gotland, och det fanns inga polacker i närheten.
Besöket på Gotland tillsammans med Piltz finns omnämnt i den dossier från kommunistregimens hemliga polis, som nu ligger utlagd på nätet. I texten står det: Grey har rapporterat till mig om vistelsen i Sverige, där han i juli-augusti tillbringade tre veckor på inbjudan av sin bekant dr Elisabeth PILTZ i Uppsala.

Sydsvenskan 8 jan 07

Påven inte informerad i förväg

Påven Benedikt XVI är upprörd över att han inte informerades i förväg om alla omständigheter kring biskop Stanislaw Wielgus, hävdar välunderrättade källor från Vatikanen.

TVT 7 jan 07

Wielgus avgår

Ärkebiskop Stanislaw Wielgus kommer att avgå. Det meddelar den påvliga apostoliska nuntien i Warszawa idag, söndag bara några timmar före ärkebiskopens installation.

TVP 7 jan 07

Ärkebiskopen erkände till slut >>

Wielgus ber inte om ursäkt

Ärkebiskopen ber inte om ursäkt för tiden som agent, skriver Kjell Albin Abrahamson. — Jag tvingades att samarbeta men har inte skadat någon. Men polackernas kommentarer är beska: Ärkebiskopen bemöter orkanen med paraply.

Sydsvenskan 7 jan 07

Demonstranter kräver Wielgus avgång

Demonstranter samlades igår utanför ärkebiskop Wielgus residens i Warszawa. På plakaten stod texten Non possemus — Det kan vi inte tillåta! Demonstranterna sade sig vara besvikna över att Wielgus ljugit i flera dagar om sitt förflutna. I kyrkan är man kluven till om den ursäkt som kom långt om länge är tillräcklig. Opinionsbildare och politiker menar att ärkebiskopens egen ställning tycks viktigare för Wielgus än Gud. Nu börjar man diskutera vilka som anser att de kan vara med om ärkebiskopsinstallationen, som äger rum i Warszawa i morgon. President Kaczynski uppger att det är hans ämbetsplikt att närvara. Ärkebiskopen i Gdansk däremot tänker utebli.

Radio Polonia 6 jan 07

Wielgus tillstår samröre med säpo

Ärkebiskop Stanislaw Wielgus erkänner idag sitt samröre med säpo under kommunisttiden. Han har också framfört en ursäkt till Warszawas stift för att ha åsamkat kyrkan skada: först genom att samarbeta med hemliga polisen, och därefter genom att förneka fakta när sanningen började rullas upp i medierna.
Om två dagar är det tänkt att Wielgus ska installeras som ärkebiskop i Wasrszawa.

Radio Polonia 5 jan 07

Polackerna kräver Wielgus avgång

Två tredjedelar av polackerna anser att präster som samarbetade med kommunistregimen inte bör utnämnas till högre poster i katolska kyrkan. Man anser också att ärkebiskop Wielgus bör avgå från sin nya tjänst som Warszawas nye ärkebiskop Det visar en mätning från opinionsinstitutet OBOP. Nästan hälften av dem som besvarat enkäten anser att Wielgus först bör förklara sitt samröre med säpo, medan en fjärdedel tycker att han ska avgå in direkt.

Radio Polonia 5 jan 07

Nya anklagelser mot Wielgus

Nu kommer nya anklagelser mot Warszawas nye ärkebiskop Stanislaw Wielgus för samröre med kommunistregimens hemliga polis i 20 år. 1978 ska han ha skrivit på en överenskommelse om att arbeta för säkerhetstjänsten. Enligt Rzeczpospolita ska han ha genomgått särskild agentutbildning, och belönades med att få studera i Tyskland. Wielgus förnekar anklagelserna, och två kommissioner granskar de dokument som sägs styrka samarbetet.

Dagen 4 jan 07

Nya fakta mot Wielgus

Nya fakta har framkommit i frågan om ärkebiskop Stanislaw Wielgus samröre med hemliga polisen under kommunistregimen. Professor Andrzej Paczkowski som arbetar i den kommission som Polens ombudsman janusz Kochanowski har tillsatt, säger att dokument på Nationella minnesinstitutet, inte ger utrymme för tvivel.

Radio Polonia 4 jan 07

Dubbel granskning av Wielgus

Sanningen om den tidigare hemliga polisen ska visas upp i ljuset. Det säger Polens ombudsman Janusz Kochanowski i en radiointervju. Granskningskommissionens undersökning av katolska kyrkan ska bli en modell för samhället. Kyrkans egen kommission undersöker nu dokument som behandlar ärkebiskop Wielgus eventuella samröre med kommunistidens hemliga polis.

Radio Polonia 3 jan 07

Spionen som kom in i kyrkan

Skandalen med ärkebiskopen som visade sig ha varit spion i flera decennier väcker starka känslor i hela Polen, skriver Artur Sehn i sitt nyhetsbrev idag. Att en kyrkans man skulle samarbeta med kommunistregimen är ett förkastligt förräderi.

Nyhetsbrev i österled nr 1 2007>>

Biskopskommission vill undersöka akter om Wielgus

De polska biskoparnas historiska kommission vill få tillgång till det arkivmaterial från kommunisttiden som handlar om Warszawas nye ärkebiskop Stanislaw Wielgus. Wielgus har anklagats för samröre med den gamla regimens hemliga polis med stöd av dokument som finns hon Nationella minnesinstitutet (IPN).

Påven stöder ärkebiskopen

Efter förra veckans beskyllningar om samarbete med kommunistregimen har ärkebiskop Stanislaw Wielgus fått stöd av Vatikanen. I en kommuniké säger påven Benediktus XVI att han har fullt förtroende för ärkebiskopen, som förnekar anklagelserna.

Radio Polonia 061221

Ärkebiskop utpekad som kollaboratör

Warszawas nyutnämnde ärkebiskop Stanislaw Wielgus utpekas idag i högertidningen Gazeta Polska som kollaboratör med den kommunistiska regimen. Samarbetet skulle ha varat från slutet av 1960-talet till 1990, och tidningen stöder sig på akter från den hemliga polisen. Ärkebiskopen har svarat att han blev kontaktad av säpo men avböjde samarbete.

Radio Polonia 061219

HEM

Arkiv

Sverige–Polen

Ekonomi&Politik

Energi

EU–Polen

Kultur

Film&teater

Kommunikationer

Konst

Litteratur

Medier

Miljö

Modern historia

Musik

Religion

Sjukvård

Sociala frågor

Sport

Utbildning