3 november 2007
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Katolska kyrkan i Polen är delad

Av Gunnel Arbin

Valet är över och de moderata krafterna, främst Medborgarplattformen, vann med betryggande marginal. Väljarna tog inte tillräckligt intryck av premiärminister Jaroslaw Kaczynskis hot att en vinst för oppositionen skulle innebära ett nytt 13 december, dvs. ett nytt undantagstillstånd. Som man kunde vänta sig, blev Plattformens seger en veritabel chock för lyssnarna till Radio Maryja, partiets främsta stödgrupp, av vilka åtskilliga hördes snyfta i luren när de ringde till radions lyssnarprogram.

Sedan några år tillbaka blandar sig den mäktiga katolska kyrkan, som över 90 procent av polackerna bekänner sig till, inte öppet i partiernas valkampanjer. Man kan dock misstänka att det finns präster som från predikstolen uppmanat sina församlingsbor att rösta på det öppet katolska partiet Lag och Rättvisa.

Radio Maryja har efter den blygsamma början 1991 vuxit till ett medieimperium som förutom radiostationen även omfattar en TV-sändare med det uppfordrande namnet ”Trwam” (Jag håller ut). Ledaren är fortfarande den präst, Tadeusz Rydzyk, som grundade stationen. Prästen som aldrig ger några intervjuer vare sig till polska eller utländska journalister (jag vet för jag har försökt) startade verksamheten efter mönster från en katolsk radiostation i Västtyskland, där han bodde några år. Annars kommer han från en fattig familj och hans prästvigning innebar ett socialt avancemang.

Påvens kyrka och Rydzyks kyrka

– Kyrkan är nu delad mellan ”påvekyrkan” och Rydzyks kyrka, säger min väninna Hanna, själv aktiv katolik liksom sin man som är en av Polens främsta jurister. Många präster lyssnar till Radio Maryja. Och man kan se på de kyrkobesökare som lyssnar på stationen. De tycks vistas i en belägrad fästning och är väldigt aggressiva.

Anhängarna har förvisso skäl för sin attityd, eftersom Radio Maryjas sändningar innehållit flera stötande inslag det senaste året. Pinsam uppmärksamhet väckte antisemitismen i ett kåseri av en medarbetare, vilket Rydzyk inte tagit avstånd från. Ännu värre var väl Rydzyks eget uttalande inför elevkåren vid den högskola för medieutbildning, som Radio Maryja-imperiet också driver. En deltagare spelade in föreläsningen och på så sätt fick många ta del av den.

Där betecknades presidentfrun Maria, hustru till Lech Kaczynski, som ”häxa” för att hon tillsammans med en samling framstående polska kvinnor skrivit på ett upprop att inte ytterligare skärpa den polska abortlagen. Radio Maryja-anhängarna ville se ett totalt abortförbud utan de blygsamma undantag som dagens lag medger, våldtäkt, incest och allvarlig sjukdom hos fostret eller stor fara för kvinnans liv och hälsa.

En test för det sistnämnda undantaget utgör historien om Alicja Tysiac, som ännu inte fått det skadestånd från polska staten, som hon tilldömdes av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Trots att ett läkarintyg klart visade att en tredje graviditet skulle medföra risk för blindhet, vägrade en läkare att utföra legal abort. Alicja hade sannolikt inte de pengar, som krävdes för ett ingrepp av den art, som ofta återfinns i dagstidningarnas småannonser: - Gynekolog. Alla typer av ingrepp, följt av telefonnummer. Hon födde sitt barn, en dotter som nu är sju år, uppfostrar henne och de andra barnen ensam och lever på en futtig sjukpension.

Det skadestånd, som skulle hjälpa henne till en dräglig levnadsstandard, har hon alltså inte fått och inte heller har Rydzyk bett fru Kaczynski om ursäkt, vilket presidenten krävt. Rydzyk känner sig säker på sin ställning och har tidigare vägrat att rätta sig efter den kritik som polska biskopskonferensen framfört.

Satan förföljer det katolska Polen

Hanna vill inte längre så gärna gå till sin församlingskyrka i en förort till Warszawa. I stället söker hon sig med sin man till dominikanerna, en orden, som hon uppfattar som mer radikal än stora delar av den polska kyrkan. De samlar många ungdomar, framhåller hon.

Gunnel Arbin är journalist och har länge bevakat Östeuropa, särskilt Polen.
Annars är det den unga generationen som sviker ”fädernas kyrka” i Polen. I somras påpekade en präst i Gazeta Wyborcza, att prästseminarierna i år fått betydligt färre ansökningar än tidigare.Sekulariseringen breder ut sig, framför allt i storstäderna. Sådana impulser får också det stora antal ungdomar som ger sig ut till Västeuropa för att jobba. Deras antal har vuxit sedan Polen kom med i EU 2004.

Kanske var det denna del av väljarna som gav oppositionen seger, även om den gamla generationen som främst stöder Lag och Rättvisa ännu dominerar på landsbygden och i småstäderna.

Och fader Rydzyk själv hävdar bestämt, att det är specialisterna i medierna som kört över Lag och Rättvisa:

– Nu för tiden behöver man inte maskingevär för att döda folk, sade han i radio efter valnederlaget. Detta är en kamp för civilisationen och den sker i hela världen. Polen utgör ett särskilt slagfält. Satan har satt igång en förföljelse mot Polen, därför att det är det starkaste katolska landet i världen.

Mer om fader Rydzyk >>