September 2007
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Sittande från vänster: Marian Kaleta, Malmö, Jozef Lebenbaum, Lund, Miroslaw Ancypo, Lund, minister Ewa Junczyk-Ziomecka, Tadeusz Kontek, USA, Marek Tarka, Malmö, och Jan Axel Stoltz, Lund.

Svenskar hedrades för sina insatser för polsk demokrati

Jan Axel Stoltz, Lund, dekoreras av minister Ewa Junczyk-Ziomecka.

Fem svenska medborgare hedrades i helgen för sina insatser för polsk demokrati under 1980-talet. I presidentpalatset Belvedere i Warszawa fick de motta polska ordnar av olika rang, i president Kaczynskis frånvaro av ministern i presidentens kansli Ewa Junczyk-Ziomecka.

Stödorganisationer för Solidaritet över hela världen bildade för 25 år sen en samarbetsorganisation, Conference for Solidarity Support Organizations (CSSO), som från 1985 hade sitt säte Lund.

I samband  med polska exilorganisationen Polonias tredje kongress i Warszawa samlades CSSO på nytt till sitt eget 25-årsjubileum för att summera och utvärdera sin verksamhet. När organisationen var som störst samlade den ett 25-tal stödkommitter från drygt dussintalet länder på fem kontinenter De största insatserna gjorde man i form av tusentals ton transporter av humanitär och tekniskt-politiskt material skickade och smugglade till Polen, liksom påverkan av opinion och regeringar i de egna länderna. Efter moderatorn Andre Blaszczynskis tal i sejmen på lördagen, samlade polska senatens talman de hitresta aktivisterna för att personligen tacka dem för deras insatser.

Till de mest aktiva i Sverige hörde de fem som  fick ta emot nuvarande polska regimens uppskattning: Marian Kaleta, Malmö, Jozef Lebenbaum, Lund, Miroslaw Ancypo, Lund, Marek Tarka, Malmö, och Jan Axel Stoltz, Lund.

Läs också Jan Axel Stoltz artikel om Stödkommittén. >>