Februari 2007

Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Dokumenten om ärkebiskop Stanislaw Wielgus samarbete med Folkrepubliken Polens (det kommunistiska Polens) underrättelsetjänst finns hos IPN (Nationella Minnesinstitutet) varifrån veckotidningen Gazeta Polska hämtat och publicerat 69 dokument.

Det var Gazeta Polska som avslöjade hela affären och höll först inne med dokumenten, medan Wielgus svängde sig. Först i en andra omgång publicerade tidningen själva dokumenten, och Wielgus föll till föga.

De dokument som rör Stanislaw Wielgus uppdrag att spionera i Sverige och som här har översatts har nummer 46–49 och har hämtats från Gazeta Polskas webbplats.

Dokument 46:

Warszawa 27 juni 1977

HEMLIGT EXTRA VIKTIGT
Enda exemplaret

NOTERING om möte med o.k. (den operativa kontakten) “GREY”.

Träffade ok “GREY” 24 juni i år.

“GREY”/”ADAM”, 34 år, polsk medborgare, fil dr, romersk-katolsk präst och forskare vid Lublins katolska Universitet /KUL/.
Tel. 547-00

Han har samarbetat med Underrättelsetjänsten sedan 1967. Fick utbildning för uppdrag i utlandet av oss 1973 inför en stipendieresa till Förbundsrepubliken Tyskland.

Återvände 1974 eftersom uppehållet i Tyskland inte kunde förlängas. Utnyttjas fortlöpande av lokalavdelningen /Avd. IV KWMO (länsmilisen)/. Papperen kvar hos oss.

Mötet med den ovan nämnde gällde:

1. “GREY”s resa till Sverige i fyra veckor
2. Fortsatt arbete hos oss.

1. “GREY” reser till Sverige 11.7.1977 och stannar 25 dagar. Han är inbjuden av en svenska som han blev bekant med under stipendieresan till München, dr Elizabeth Pilz, August Södermans väg 34, S-752-46 Uppsala.

Hon är forskare i konsthistoria vid Uppsala Universitet. Specialist på Bysans, 39 år, skild, exmaken tidigare präst, efternamn Stenger. Har mor och bror i Uppsala, syster i Stockholm /svågern är läkare/.

Personen ifråga var i Polen 1975 /september /och 1976 /juli/ efter inbjudan från “GREY”.

Efter besöken i Polen har hon skrivit en positiv artikel om Polen som publicerades i en svensk vetenskaplig tidskrift. Hon har vissa polska kontakter, känner bl.a. Brzezinski /uppgift saknas, kan vara Zbigniew Brzezinski, medlem av PPS (Polska Socialistpartiet) och talesman för Free Poland i Sverige/.

(forts)

Dokument 47

Jag har presenterat “GREY”s uppdrag för honom inför resan /i bilaga/ och beskrivit den operativa situationen. Kommer han i kontakt med emigranter ska han uppträda som forskare vid Lublinuniversitetet /KUL/ med katolska och oppositionella åsikter /måttfullt, utan överdrifter/.

2. “GREY” inforrmerade om att han fått inbjudan till den VI Internationella filosofkongressen i Bonn i augusti i år. Kostnaderna betals upp till 800 D-mark /ca 350 dollar/. Han kommer dock inte att resa, dels på grund av resan till Sverige, dels för att hans semester är för kort och han måste tillbaka till sitt arbete.

Han räknar med att få stipendium från Humboltstiftelsen för ett halvt års praktik vid universitetet i München /från 1.03.1978–31.08.1978/. Det passar honom bra eftersom han då hinner slutföra sin avhandling / ca 1200 sidor/ och kan lägga fram den för bedömning innan han reser.

Vi kom överens om att han rapporterar till mig när han kommer tillbaka från Sverige i slutet av augusti och därefter fattar vi beslut om hans vidare verksamhet.

Han fick telefonnummer och namn till Marian Januszkiewicz, om han skulle behöva kontakt.

OBS:

“GREY”/”Adam” är mycket intellektuell och kulturell, en person med vida intellektuella horisonter, och trots sitt yrke /präst, forskare/ en praktisk person. Lugn och balanserad. Uppriktig, sansad och trofast i sitt arbete för oss, men behåller en viss grad av oberoende.

Han är hemlig medarbetare, som avsiktligt låtit sig knytas till underrättelsetjänsten. På grund av vikten av det aktuella ärendet /operativ tjänst/ från den 18.12.1973 har överdrivits, föreslår jag ändring av operativ tjänst med täcknamnet “GREY” nr 9933 till operativ kontakt.

FÖRSTE INSPEKTÖR VID VIII AVDELNINGEN DZP.1
Överstelöjtnant J. Mazurek

Dokument 48

Lublin 24 juni 1977

HEMLIGT EXTRA VIKTIGT
Enda exemplaret

1. Inför Er privata resa till Sverige ber Underrättelsetjänsten Er vara observant på följande problem:

– fientlig verksamhet i de polska emigrantkretsarna visavi hemlandet /flygblad, broschyrer, intervjuer i press, TV, skrifter/;

– kontakter mellan personer eller grupper, som bedriver fientlig verksamhet, och antisocialistiska element i Polen /leveranser av material från KOR, ROPCZiO, Oberoende Kristdemokratiska Gruppen, Studenternas Solidaritetskommitté o. dyl. från Polen till Sverige; ekonomiska medel och rekommendationer till Polen, avsändare, mottagare, transportvägar/;

– knyta så mycket kontakt som möjligt med inflytelserika personer i vetenskapliga kretsar /polska grupper/ som kritiserar de polska myndigheterna och samhällssystemet i sin publicistiska verksamhet;

– försöka få kontakt med personer i Uppsala som arbetar med ”Anex” /Uppsala Universitet/. Att också fokusera på Stefan Szechter-Michnik som bor i Uppsala.

2. Vid brådskande behov av kontakt kommer vår representant att säga lösenorden:
”Var inte Ni på en resa i Rom för en månad sedan?”
Ni svarar: ”Nej, jag ska inte bege mig till den eviga staden förrän nästa år.”

Något igenkänningstecken /nål/ behövs inte. Kontakt kan tas när, var och under vilka omständigheter som helst.

Vid ett möte i Lublin den 24.04.1977 har “GREY” fått information om uppdraget. Han har tagit emot dem för kännedom och ska utföra det.

(Oläslig namnteckning)

Dokument 49

Warszawa 5 september 1977

HEMLIGT
Enda exemplaret

Den 3 september i år hade jag ett möte med ag (agenten) “GREY”.

“GREY” redogjorde för sin resa till Sverige, där han efter inbjudan gjorde ett tre veckor långt besök i juli-augusti på inbjudan från sin bekant dr Elizabeth PILTZ i Uppsala – August Södermans Väg 34, S-752-46 Uppsala. Hon är konsthistoriker – specialist på Bysans vid Uppsala universitet.

Före avresan fick “GREY” i uppdrag att knyta kontakt med personer i Uppsala och Stockholm, efter mina anvisningar.

“GREY” har delvis utfört uppdraget, han stötte ihop med professor J. TRYPUCKO från Centrum för Östeuropastudier, på Universitetsbiblioteket och fick bra kontakt med honom /2 möten med kaffe/. Trypucko, en äldre historiker – han gick nyligen i pension, har ägnat sig åt, och ägnar sig fortfarande åt de områden som under medeltiden kallades Livland, som han själv troligen härstammar ifrån. I synnerhet ägnar han sig åt polska föremål på svenska museer och bibliotek.

I förvissning om att “GREY” är präst, fil dr och konsthistoriker från Lublinuniversitetet, en person med ”måttligt oppositionella” åsikter om Folkrepubliken, diskuterade han en rad frågor om Polens inrikes förhållanden och det socialistiska blocket /särskild anteckning/.

“GREY” tryckte på om att Lublinuniversitetet /KUL/ skulle få skicka en forskare till Uppsala under en längre tid för att fortsätta hans arbete. Trypucko har själv varit i Polen och har kontakter i vetenskapliga kretsar, bl.a. med professor Pawel Czartoryski i PAN (Polska Vetenskapsakademin). Själv uppträder Trypucko som om han vore adlig, från någon gammal östpolsk stormanssläkt.

I Stockholm försökte ”GREY” få kontakt med emigrantkretsar, men Föreningen för Ex-fångars hus, där de politiska emigranternas verksamhet är mest påtaglig, var stängd.

Dokument 50

“GREY” informerade dessutom om att han fått ett halvt års stipendium från Humboltstiftelsen med 2 000 D-mark i månaden. Han ska bedriva studier vid Münchens universitet från 1 mars till 21 augusti 1978 …
(här följer mer om studierna och uppdraget i Tyskland).

överstelöjtnant J Mazurek.

Dokument 46: Det första dokumentet om resan till Uppsala. Det framgår att "GREY" har lämnat detaljerade upplysningar om sin värdinna och hennes familj.
Se dokumentet i normal storlek

Dokument 47: Övestelöjtnant J Mazurek har gett sina instruktioner och konstaterar att "GREY" avsiktligt har låtit sig engageras som agent.
Se dokumentet i normal storlek

Dokument 48 riktar sig direkt till "GREY" med instruktioner om hur han ska ska söka kontakt med polska emigranter i Sverige och ta reda på så mycket som möjligt om dem.

Den Stefan Szechter-Michnik som nämns är äldre bror till Adam Michnik, en av ledarna för den demokratiska oppositionen i Polen under kommunisttiden. Han jobbade flera år på universitetsbiblioteket i Uppsala.
Anex var en oppositionell tidskrift utgiven som redigerades från Uppsala och London.
Se dokumentet i naturlig storlek

Dokument 49. Mazurek redogör för informationen han fått efter "GREY"s resa till Sverige.
Se dokumentet i naturlig storlek

Dokument 50 – om uppdraget i Tyskland.
Se dokumentet i naturlig storlek