17 april 2007 Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Wielgus erkände till slut

Det började med anklagelser i högertidningen Gazeta Polska om att den den nyutnämnde ärkebiskopen i Warszawa, Stanislaw Wielgus, samarbetat med kommunistregimens hemliga polis. Wielgus kallades till granskningskommissionen för förhör. Han förnekade samarbete och Vatikanen uttalade sitt fulla förtroende. Kyrkan i Polen har traditionellt haft högt förtroende för sin opposition mot kommunistregimen.

Ryktena fortsatte, och i dokumenten från säpos numera frisläppta arkiv fanns bevisen. På fredagskvällen erkände ärkebiskopen till slut: i tjugo år var han agent åt hemliga polisen och rapporterade till den kommunistiska regimen vilka i omgivningen som var kritiska. Men han hade inte skadat någon, hävdade han. Dock insåg han att han hade skadat kyrkan.

Wielgus kontaktades av säpo när han på 60-talet studerade filosofi i Lublin. Han skrev på kontrakt och som belöning fick han tillstånd att studera utomlands, vilket var myckt eftertraktat i Polen där det fanns många hinder att ta sig över innan man ens fick hälsa på släkten i ett annat land.

Så den unge studenten skrev under. Han åtog sig att hålla ögonen på folk i omgivningen och rapportera om det dök upp något intressant. Så gjorde många — det var inte alltid så lätt att stå emot hemliga polisens påtryckningar. Men Wielgus genomgick också en agentutbildning, han fick ett agentnamn, och det kunde han ha undvikit om han varit mer rakryggad, tycker polackerna.

Det första uppdraget utomlands gick till grannlandet Sverige 1977. Hit hade många regimkritiker flytt under årens lopp. Wielgus kontaktade emigranter i Stockholm och Uppsala och rapporterade om dem hem till Warszawa. Året efter fick han resa till München där han kartlade regimkritiska polska flyktingar som arbetade åt den välkända kommunistkritiska Radio Free Europe.

Efter dagar av upprepade förnekanden har ärkebiskopen nu till slut tillstått att han samarbetade. Innan dess hade han hunnit ta plats i ärkebiskopens palats, endast den officiella installationsceremonin idag, söndag, kvarstod.

Demonstranter samlades utanför palatset, och i opinionsundersökningar visade det sig att polackerna överlag tyckte att ärkebiskopen aldrig borde låta sig installeras. En ärkebiskops vandel bör vara tämligen fläckfri, han bör till exempel inte ljuga. Hans personliga väl och ve bör inte smälla högre än kyrkans och Guds.

Även katolska kyrkan var splittrad — ärkebiskopen i Gdansk uppgav att han inte tänkte närvara vid installationen av Wielgus. Under natten har det nu förts diskussioner och påvens sändebud i Warszawa meddelade på förmiddagen att Wielgus avgår på egen begäran. Hans tjänst kommer tills vidare att uppehållas av kardinal Glemp som avgick för att lämna plats åt Wielgus.

Gunilla Lindberg

Läs också de översatta dokumenten från hemliga polisen, som redovisar vad agent "Grey" redovisade efter sin resa till Sverige >>