Oktober 2006
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Att vinna ett jobb på lotteri

Janusz Glowacki
Den siste portvakten
Övers. Lennart Ilke
Tomasz Pankowskis Förlag

Janusz Glowacki är en av de många polska satiriker som vunnit framgångar på många håll utomlands. I Sverige har två av hans pjäser, Jaga kackerlackor och Antigone i New York framförts. Den första av hans romaner som kommit på svenska, den samhällskritiska och absurdistiska Den siste portvakten från 2001 har nu lämnat översättaren Lennart Ilkes förfarna händer och presenterades nyligen på Polenveckan i Uppsala.

Som modell för sitt romanbygge har Glowacki haft Orson Welles film Citizen Kane. Glowackis moderne Caine har gjort sig en förmögenhet på tajta kalsonger, som en gång för alla lyfter fram mannens skinkor ur anonymiteten, och i kraft av sin rikedom har han naturligtvis makt och möjlighet att leva ut sina passioner och intressen.

Boken är en kedja berättelser i jagform om människor som varit beroende av den just avlidne Caine. På ett kafé i New York träffar författaren polacken Kuba, som i hög grad berörs av Caines död — i ett paket kalsonger har han hittat en lottsedel som berättigar honom till en anställning som portvakt på Caines slott med en årslön på 200x000 dollar, och därmed rätten att stanna i USA.

Kuba berättar om sitt liv och om sin väg till dödsboet för att få veta om arbetet fortfarande är aktuellt. Han möter kalsongmiljardärens mor, hustru och några av hans medarbetare, som alla skildrar sina relationer med Caine. Kuba binder samman de anhörigas berättelser och flätar samtidigt in sin egen kärleksaffär med den besynnerliga kokerskan.

Alla återger sin historia i munter ton, pengar och konsumtion är det som gäller, känslor är beroende av pengar, köps och konsumeras lika lätt som en flaska Chopinvodka. Kontentan är att den som är rik har rätt att bete sig som ett svin, andra kapar åt sig vad de kan av resterna från svinets bord. Symptomatiskt nog ägnas tangamiljardärens sista passion åt popstjärnan Sonia, som visar sig vara just en gris — och som så småningom hamnar i kokerskans gryta.

När Caine dog inträffade en rad olyckor, alla hans företag exploderade, liksom de flygplan som fulla med gäster just lämnade Caines begravning. Och under berättelsens gång byggs en orkan upp i New York, på de sista sidorna rasar staden samman. Likt Chagalls flygande figurer virvlar människorna bort i en allomfattande storm. Författaren tycks bli räddad — men till vad? Och av vem?

Gunilla Lindberg

Den siste portvaktens lätt absurdistiska omslag...

--- och dess författare, exilpolacken Janusz Glowacki, som presenteras i Sverige.

Läs också om andra polska böcker som kommit ut i Sverige >>

Texten publiceras parallellt i Svensk-Polsk Bulletin