Juni 2006

Redaktör: Gunilla Lindberg mail


Birgitta Engfeldt anmäler Artur Szulc bok Röster som aldrig tystnar, Tredje rikets offer berättar >>

Texten publiceras parallellt i Svensk-Polsk Bulletin