10 juni 2006

Redaktör: Gunilla Lindberg mail


Kulturskribenten Olav Wiström anmäler boken Polish Encounters, Russian Identity. >>

Texten publiceras parallellt i Svensk-Polsk Bulletin