September 2006

Redaktör: Gunilla Lindberg mail


Moczulski var agent för hemliga polisen

En av de verkligt framstående polska dissidenterna, Leszek Moczulski, har nu avslöjats som hemlig agent för polska säkerhetspolisen under flera år på kommunisttiden. Han har överbevisats om att ha ljugit för lustrationsdomstolen, den rättsliga instans, som prövar om människor samarbetat med hemliga polisen. Den godtog inte hans förklaring om att uppgifterna förfalskats.

Leszek Moczulski,som enligt vad Gazeta Wyborcza uppger, också fick belöningar för sin verksamhet, övergick dock 1977 till oppositionen och grundade två år senare Konfederacja Polski Niepodleglej (Konfederationen för ett oberoende Polen). Namnet anspelar på de sammanslutningar som bildades för att uppnå resultat i sejmen på 1700-talet, då ju alla beslut måste fattas i total enighet. De två mest ryktbara är konfederationen i Targowica, som var ryskvänlig, och den i Bar som var polskvänlig och frihetlig.

Moczulski var journalist och arbetade på Stolica (Huvudstaden), en veckotidning som behandlade Warszawa. Han arresterades flera gånger och satt sammanlagt fängslad i tre år. Han var gammaldags polsk-patriotisk och hans lägenhet i Warszawas centrum, där jag intervjuade honom i september 1989, var prydd med korslagada sablar och flera porträtt av Pilsudski.

Gunnel Arbin

Gunnel Arbin är journalist med Östeuropa som bevakningsområde