Juli 2006

Redaktör: Gunilla Lindberg mail


Hela världen samlas på Café Aten

Gunilla Lindberg anmäler Lund; med utsocknes ögon av Elzbieta Jasinska Brunnberg och K. Arne Blom >>

Texten publiceras parallellt i Svensk-Polsk Bulletin