Mars 2006

Redaktör: Gunilla Lindberg mail


Kapuscinski på besök i Kulturhuset >>
Texten har tidigare publicerats i Skånsk-Polsk Bulletin