Februari 2006 

Redaktör: Gunilla Lindberg mai


Texten har tidigare publicerats i Skånsk-Polsk Bulletin