Till våra läsare:

Bulletinen använder Googles Analytics för att kunna föra lite statistik över hur många besök vi får. Googles vill att vi ska ha nedanstående information tillgänglig för alla.

Gunilla Lindberg
redaktör

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls  av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler  som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.  Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google  på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera  er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan  för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra  denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall  en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte  att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka  användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare,  men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet  att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida,  samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för  de syften som beskrivs ovan.

Hem >>